ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ - ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ 23/05/19 Β’ ΜΕΡΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ - ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ 23/05/19 Α’ ΜΕΡΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ - Η ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 22/05/19

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ - ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ 22/05/19 Β' ΜΕΡΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ - ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ 22/05/19 Α' ΜΕΡΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ - ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ 21/05/19 Β' ΜΕΡΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ - ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ 21/05/19 A' ΜΕΡΟΣ

Η ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 20/05/19

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ- ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ 20/05/19 Β' ΜΕΡΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ- ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ 20/05/19 A' ΜΕΡΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ- ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ 15/05/19 Β' ΜΕΡΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ 15/05/19

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ - BRAINSTORMING 13/05/19 Β' ΜΕΡΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ - BRAINSTORMING 13/05/19 Α' ΜΕΡΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ - ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ 14/05/19 Β' ΜΕΡΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ - ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ 14/05/19 Α' ΜΕΡΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ - ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ 24/04/19 Α' ΜΕΡΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ - BRAINSTORMING 06/05/19 Β' ΜΕΡΟΣ